Felsökning för Humax CDIG-2000C/R

Här hittar du vanliga fel och åtgärder

 

 

Ingen röd eller grön lampa lyser på boxens framsida

 1. Kontrollera att strömkabeln sitter i ordentligt.
 2. Kolla om Power-knappen på baksidan av tv-boxen är på.
 3. Testa att ansluta strömkabeln till ett annat eluttag om det är möjligt.

Ingen bild

 1. Tryck på standby-knappen för att se om tv-boxen är påslagen.
 2. Kontrollera att ljud- och bildkabeln är ordentligt ansluten.
 3. Se till att antennkabeln är korrekt ansluten till tv-boxen.
 4. Kolla att din tv är inställd på rätt källa - source - för hdmi eller scart. Se din tv:s manual för att se hur man gör.
 5. Kontrollera ljusstyrkan på tv:n.
 6. Se till att kanalsökningen är aktiverad.
 7. Har kanalen en pågående sändning? Kontrollera.

Dålig bild- eller ljudkvalitet

 1. Andra elektroniska produkter kan orsaka störningar. Kolla så att det exempelvis inte finns någon mobiltelefon eller mikro i närheten av tv-boxen.
 2. Håll strömkabeln och antennkabeln separerade.

Inget eller dåligt ljud

 1. Kolla så att hdmi- eller scartkabeln är ordentligt ansluten.
 2. Kontrollera volymen och mute-knappen på tv:n och tv-boxen.
 3. Kontrollera vilken typ av ljudspår som finns. Det ser du genom att klicka på Home – Inställningar – Allmänna inställningar – Ljud.

Ingen volymkontroll på hd-kanaler

Om du har hdmi kan du gå till Home – Inställningar – Allmänna inställningar – Ljud. Där kan du ändra ljudinställningen för hdmi till stereo.

Fjärrkontrollen fungerar inte

 1. Peka den övre änden av fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollsensorn på tv-boxen.
 2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.

Saknar lösenord

Tv-boxen: Standardlösenordet är 0000.
Smartkortet: Standardlösenordet är 1234.

Boxen stänger av sig själv

 1. Gå till Home – Inställningar – Systeminställningar – Strömhantering. Kontrollera att autoavstängning är satt till På.
 2. Gå till Home – Inställningar – Systeminställningar – Strömhantering – Timer. Se till att avstängningstimern inte är på.

Kan inte schemalägga inspelningar eller påminnelser

Kontrollera om det finns en tidigare schemaläggning som krockar med den nya.

Kan inte spela in program

 1. Om hårddisken är full kan du ta bort program du inte längre vill ha. Då gör du plats för nya inspelningar.
 2. Kontrollera att inspelningen inte krockar med en annan inspelning.
 3. Kontrollera att tv-boxen är på när inspelningen startar.
 4. Du kan kolla om din box har problem med hårddisken. Gå in på Home – Inställningar – PVR-inställningar – Lagring. Välj lagringsmedia och kör ett HDD-test, det vill säga ett test av hårddisken.

Kan inte byta kanal under inspelningen

Du kan spela in upp till två kanaler och titta på en tredje samtidigt. Det kan finnas begränsningar på den livekanal du försöker titta på. Det beror på den eller de kanaler du spelar in.

Hur sätter man en tidsbuffert?

Saknar du början eller slutet på ett program? Gå in i Home – Inställningar – PVR-inställningar – Inspelningsalternativ. Nu kan du ställa in en längre tidsbuffert inför nästa inspelning.

Hur ändrar man inspelade program?

Gå till Home – Inspelningar och markera en fil. Tryck på Plusknappen och välj ta bort.

Hur ändrar man mediafiler?

Gå till Home – Mediacenter och välj Inbyggd hårddisk. Välj en fil och tryck på Plus-knappen. Nu kan du ta bort, flytta eller kopiera filen.

Kan inte hantera stora externa hårddiskar

 1. Kapaciteten på hårddisken kan vara för stor. Humax rekommenderar användning av externa hårddiskar på max 1TB.
 2. Om den externa hårddisken har ett tickande ljud kan det bero på för dålig strömförsörjning. Koppla in strömkabeln till den externa hårddisken. En extra USB-kabel fungerar också.

Hur läser man filer från en extern hårddisk?

Gå in på Home – Mediacenter och klicka på extern hårddisk. Välj en fil och tryck på ok.

Obs: Vissa filer kan inte spelas upp beroende på filformat.

Kan inte koppla upp mot internet

 1. Kontrollera att nätverket är uppkopplat. Gå till Home – Inställningar – Nätverksinställningar och välj Nätverksuppkoppling status.
 2. Finns det ingen trådlös uppkoppling? Använd nätverkskabel när du ansluter tv-boxen till routern.
 3. Byt din nätverkskabel mot en ny.
 4. Starta om tv-boxen och routern för att uppdatera nätverket.
 5. Är det svårt att komma ut på nätet trots att trådlös uppkoppling finns? Flytta tv-boxen närmare routern och se upp för störande objekt som tjocka väggar och element.
 6. Kontrollera med en annan enhet för att se om nätet fungerar med den.
 7. Kolla att du har skrivit in rätt lösenord till nätverket.
 8. Hemmanätverket kan sänka din surfhastighet. Se till att du har vår senaste router och köp nya nätverkskablar ibland, annars kan de bli för gamla och utslitna.

Nätverksservern fungerar inte

 1. Gå till Home – Inställningar – Nätverksinställningar och kolla om Nätverksserver är satt till På. När den är på kan man dela filer med andra enheter i nätverket.
 2. Kontrollera att din dator är inställd på att dela mediafiler.
 3. Kontrollera om brandväggsinställningarna på din dator eller router blockerar DLNA-kompabiliteten.