”Skolan har ofta ett ansvar för att motverka nätmobbning”

Sofia Berne är psykolog och forskar kring nätmobbning vid Göteborgs universitet. Hon är tillsammans med professor Ann Frisén aktuell med boken ”Nätmobbning – Handbok för skolan”. Vi har pratat mer med Sofia om skolans skyldigheter och vad vuxna kan göra.

Vad handlar er bok om?
– Den handlar om nätmobbning och är en slags samling av råd och tips som är användbara för både personal i skolan som föräldrar och andra, bland annat kring hur man kan agera för att arbeta förebyggande och hur man som vuxen kan prata med barn och unga om deras liv på nätet.

Varför skrev ni den?
– Det finns en del forskning på ämnet men vi tyckte att det saknades en samlad plats där vuxna kan hitta allt ifrån tips till information om vilka lagliga påföljder nätmobbning kan ha. Vi ville helt enkelt skriva en bok där man kan hitta allt på ett ställe.

Vad kan skolan göra när det gäller nätmobbning?
– Det är viktigt att arbeta förebyggande, bland annat genom att se till att personalen har rätt kunskaper och är införstådda med att det kan förekomma mobbning på nätet likväl som på skolgården. Det kan handla om att vara uppmärksam och veta hur man ställer frågor och pratar kring nätet med eleverna.

Vilka krav kan man som förälder ställa på skolan?
– Enligt skollagen och diskrimineringslagen är skolan ansvarig för att förebygga, utreda och åtgärda mobbning som på något sätt kan kopplas till skolan. Det är verkligen inte alla föräldrar som vet om att det även gäller nätmobbning när det finns en koppling till skolan.

Kan du ge oss vuxna några tips på hur vi kan agera om vi misstänker nätmobbning?

  • Lyssna in vad barnet säger och bekräfta att du förstår.
  • Ställ frågor kring vad det var som hände, undersök och hjälp barnet att samla bevis i form av skärmavbildningar eller liknande.
  • Var noga med att säga till barnet att det är den som står för mobbningen som bär sig illa åt, den som är utsatt har ingen skuld för det som har hänt.
  • Hjälp barnet att anmäla händelsen på den berörda sajten.