Tips för #nätprat med ungdomar i övre tonåren

Bland 17 till 18-åringar tar mobilen allt större plats i livet. Spelandet minskar medan användandet av sociala medier ökar, populärast är Facebook och Instagram. Få har regler för hur de använder internet men många pratar med sina föräldrar om saker de upplevt online. Din tonåring kan nästan helt säkert mer än vad du kan om nätet. Låt ditt barn vara experten!

• Läs på om hur tillvaron på nätet ser ut för ditt barn. Det gör det lättare att förstå varför barnet är på vissa sidor, men även eventuella risker. Läs mer om vad ungdomar mellan 17 och 18 gör på nätet.

• Välj en tid när ni inte är stressade.

 

• Vuxnas oro stämmer ofta inte överens med verkligheten eller ungdomarnas oro vad gäller deras liv på nätet. Berätta för ditt barn om din oro. Sannolikt kommer ni att överraskas av varandras syn på nätets fallgropar.
• Diskutera och enas om gemensamma regler kring nätet. Prata till exempel om hur länge och hur sent man ska få spela, vilken slags information om sig själv som är okej att publicera och för vem.
• Fråga hur saker fungerar. Ditt barn kan sannolikt mer om nätet än vad du kan och vill ofta vara expert. Genom att ställa frågor som ”Tycker du att jag kan lägga ut den här bilden?” och ”Kan jag skriva så här?” lär du barnet att själv reflektera över sitt agerande på nätet och vad som händer där.
• Enas om hur du som förälder bäst kan stötta och bli delaktig i barnets digitala vardag. Tydliggör att du som förälder kan behöva hjälp att ställa rätt frågor.
• Förklara att samma lagar gäller på nätet som i verkligheten, till exempel mobbning eller förtal.
• Förklara varför du inte vill att barnet ska vara på sidor med olämpligt innehåll som våld, porr eller politisk extremism. Genom att få barnet att förstå varför du tycker som du tycker, i stället för att förbjuda, är det mer troligt att det gör som du säger.
• Använd gärna frågekorten som stöd.

 

• Försök att prata en liten stund om nätet med ditt barn varje dag, både om det som är positivt och negativt. Prata på samma sätt som man frågar vad som hänt i skolan, på träningen eller på gården.
• Om barnet råkar ut för något på nätet, var inte fördömande. Lyssna och låt barnet visa vad som hänt. Anmäl alltid. På de flesta sidor finns en anmälningsfunktion längst ner under ”anmäl” eller ”abuse”. Om förövaren finns i barnets närhet, till exempel går i samma skola, informera skolan. Om du bedömer överträdelserna som olagliga – polisanmäl.
• Försök att leva som du lär och var en bra förebild. Om du till exempel varnar barnen för att träffa folk de lärt känna på nätet kan det bli delade känslor om du ska dejta någon du lärt känna via nätet.


Kom ihåg!
Om barnet råkar ut för något på nätet som du tror kan vara olagligt – tveka inte att polisanmäla. På många sidor på internet finns även en anmälningsfunktion längst ner under ”anmäl” eller ”abuse”.

Redo för nätpratet?

Vi har tagit fram ett batteri med frågekort att använda i samtalet, som ett stöd för att komma igång. Frågorna kan ställas av både vuxna och barn, och ni väljer själva hur många kort ni behöver för just ert #nätprat.