Tillsammans med unga förbättrar vi världen!

Lucella Bergström är kommunikations- och webbansvarig på Ungdomar.se – Sveriges största digitala plattform för unga. Förutom en digital mötesplats driver de också flera projekt för att lyfta unga röster i viktiga frågor. Ett exempel är hållbarhetsturnén we_change där Telenor kommer följa med och prata om digitaliseringens roll för en hållbar skola.

Hej Lucella! Berätta lite mer om we_change?
– we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga och syftar till att inspirera och inkludera unga i arbetet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Varje år besöker vi gymnasieskolor i 7-10 städer där vi tillsammans med ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv, politiker, skolan och andra samhällsaktörer diskuterar hållbar utveckling och de globala målen. Vi startade 2012 och har sedan dess mött över 30 000 gymnasieungdomar, vilket känns fantastiskt kul – och framför allt viktigt.

 

Varför tror du det är viktigt att inkludera unga i de här frågorna?
– Unga utesluts alltför ofta från beslut och samtal som kommer att påverka deras framtid – samtidigt är det hos unga innovations- och förändringskraften sitter. Under turnén skapar vi en mötesplats där unga får kunskap och verktyg för att kunna driva förändring genom föreläsningar, workshops och panelmoment. Här spelar våra samarbetspartners en stor roll eftersom mötet innebär en faktisk möjlighet för unga att påverka och interagera med beslutsfattare och göra sina röster hörda.

 

Vad tror du att Telenor kan bidra med som samarbetspartner?
– Digitaliseringen spelar en stor roll i omställningen mot ett hållbart samhälle, därför känns det väldigt bra att ha en trovärdig avsändare som kan hjälpa oss att inkludera unga i skapandet av en hållbar digital skolsituation. Både i form av de möjligheter som digitaliseringen medför inom lärande och kommunikation, men även kring den aktuella problematiken med nätmobbning och mobiler som distraherar skolundervisningen.

Sedan känns det naturligtvis extra spännande att utbytet och kunskapen som Telenor tar med sig från mötet med unga under we_change kommer att användas i deras framtida arbete mot nätmobbning och för en mer hållbar digital skola. Detta ger de unga vi möter en möjlighet att påverka – vilket är projektets grundläggande syfte.

 

Hur ser du på problematiken med nätmobbning och nätkränkningar hos ungdomar?
– Vi ser att det finns kunskapsluckor att fylla kring rättigheter, skyldigheter och hur vi behandlar varandra i en digitaliserad värld. Dessa luckor finns inte bara hos unga, utan kanske framförallt hos vuxna. Utvecklingen har gått så snabbt att samhället inte har hunnit med, och här är det väldigt viktigt att folkbilda både barn och vuxna i hur man beter sig i det digitala landskapet för att skapa trygghet.

 

Vi jobbar ju mycket för att främja dialogen mellan unga och vuxna om nätet. Hur tror du man gör det på bästa sätt?
– Precis som ni gör med Nätprat tror vi på att göra föräldrar uppmärksamma och intresserade av sitt barns internetanvändande. Men det är en fin gräns mellan kontroll och genuint intresse. Föräldrar tror ofta att de vet bäst och att de ska lära sitt barn allt, men just när det kommer till det digitala så är det faktiskt den unga generationen som vet bäst. Därför borde inte vuxna ens försöka berätta hur det går till, utan istället lyssna och lära! Det vuxna kan bidra med är den moraliska kompassen.

 

Ni träffar ju ungdomar dagligen. Hur intresserade är de egentligen av de här frågorna?
– Väldigt intresserade! De har massa kunskap och vill diskutera, men på sina villkor och utifrån deras behöv, önskemål och drivkrafter. Vi tror på att skapa mötesplatser både fysiskt och digitalt där unga kan diskutera med andra unga, men även med vuxna. Där är både ungdomar.se och we_change bra exempel på hur man kan låta unga komma till tals och uttrycka sina tankar fritt, samtidigt som man skapar en säker och värdegrundsbaserad plats med vuxet stöd.

 

Slutligen – har du något bra tips till föräldrar med barn i gymnasieåldern som vill prata mer om nätet utan att inkräkta på barnens integritet?
– Internet och skärmtid är inte så farligt, gör det därför inte till världens största grej. Hantera det som händer digitalt på samma sätt som du hanterar det verkliga livet. Precis som du frågar din dotter om konserten hon har varit på så kan du fråga om vilka digitala platser hon besökt. Låt inte ditt kontrollbehov eller oro styra och framför allt – gör det med ett genuint intresse!