Wholesale – grossisttjänster för operatörer

Vi erbjuder utifrån dina behov och önskemål högkvalitativa operatörstjänster i både det fasta och mobila nätet. Vi står för hög leveranskvalitet, konkurrenskraftiga priser och ett genuint personligt engagemang i din affär.

Wholesale-organisationen är helt skild från Telenors Retail-verksamhet, vilket säkerställer integriteten i relationen och utgör förutsättningen för en öppen och värdeskapande dialog.

Även i Skandinavien

Vi arbetar tätt ihop med våra kollegor i Danmark och Norge och har ett väletablerat partnerskap i Finland. Bra att veta för dig som har skandinaviska intresseområden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.

Wholesale

Lösningar för Mobil Wholesale

Med Wholesale-lösningar från Telenor kan ni etablera en ny position inom mobil kommunikation, stärka lojaliteten och skapa nya intäkter.

Med Telenors mobila Wholesale-tjänster kan ni komplettera er nuvarande operatörsverksamhet inom exempelvis fast IP-kommunikation och skapa både bredare och djupare kundrelation. Genom våra Service Provider- och MVNO-lösningar kan vi tillsammans hitta de samarbetsformerna som passar bäst för ert företag.

Telenor är marknadsledande inom mobil Wholesale. Vi har hög tillgänglighet, är en trygg och säker partner som agerar för din långsiktiga framgång.

Service Provider

Service Provider-lösningen är till för dig som vill sälja mobila kommunikationstjänster under eget namn men vi har också lösningar t ex för att länka ihop en existerande fastnätsaffär med mobilitet.

Telenors Service Provider-tjänster ger er access till Sveriges modernaste mobilnät, tekniska plattformar, tillgång till nationella och internationella trafikavtal samt stöd från branschens mest erfarna experter.

Så fungerar Service Provider

Vår prismodell bygger i första hand på modellen pay-as-you-grow. Det betyder att du med begränsade investeringar kan skapa intäkter, lönsamhet och värdetillväxt. Lösningen passar perfekt om du representerar en teleoperatör, ett nytt kommunikationsinitiativ eller om du vill komplettera en existerande affär med mobila komponenter.

MVNO - Mobile Virtual Network Operator

Att vara MVNO - Mobile Virtual Network Operator - innebär i stort sett grad samma frihet som en nätägande operatör har, men till en bråkdel av kostnaden.

MVNO riktar sig främst till mobiloperatörer med egna systemtillgångar och egna avtal rörande samtrafik och roaming. Genom Telenors MVNO-lösning får ni access till Sveriges modernaste mobilnät och till de transmissionstjänster som behövs för att länka ihop våra respektive nätelement. Därutöver erbjuder vi stöd, rådgivning och den grad av närhet i samarbetet som du önskar.

För dig som operatör

MVNO-lösningen är i första hand utformad för dig som idag erbjuder mobila kommunikationstjänster under eget namn och som överväger en etablering i Sverige, eller för Svenska MVNO som vill skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet.

MVNO-SIP-konceptet

Vårt MVNO-SIP koncept är för dig som idag bedriver en affär inom fast IP-telefoni och vill addera mobilitet till detta.

MVNO-SIP bygger på en Service Provider-lösning (se ovan) som integreras via en SIP-förbindelse med era egna IP-baserade telefoniplattformar. På det viset så får ni själva kontroll över alla samtalsflöden, fasta såväl som mobila.

Bygg egna Unified Communications-lösningar

MVNO-SIP skapar en lösning där både Telenors mobila samt ert fasta nät bildar ett virtuellt sammanhållet nät. Ni får en utmärkt position att bygga egna Unified Communcations-lösningar eller sälja andras UC-lösningar med komplett mobil kommunikation integrerad. Med MVNO-SIP är du rustad för att kunna leverera framtidens kommunikation till dina kunder.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.

Lösningar för Fast Wholesale

Svartfiber

Svartfiber är en tjänst där ni som operatör hyr fiberpar i delsträckor i Telenors fibernät. Ni ansvarar själva för all aktiv utrustning som krävs och bygger tjänsten som ni vill ha den från grunden.

Telenor levererar Svartfiber mellan egna avlämningspunkter. I tjänstens grundutförande ansvarar ni för sträckan mellan Telenors avlämningspunkt och önskad leveransadress. Vi kan även hjälpa dig med fiber hela vägen fram om så önskas.

Vårt fibernät

Telenor äger ett av de mest utbyggda fibernäten i Sverige. Vårt nät sträcker sig över hela Sverige och vi kan leverera till de flesta av våra stora städer. Nätet når också de nordiska huvudstäderna Oslo, Helsingfors och Köpenhamn vilket innebär att ni kan använda Telenors infrastruktur vid en nordisk satsning.

Kapacitet

Kapacitet är även det en tjänst för operatörer. Den ger garanterad kapacitet i Telenors nät så att ni tryggt kan skapa och sälja era egna tjänster.

Kapacitet är en punkt-till-punkt-tjänst som ni hyr. Tjänsten Kapacitet levereras i Telenors DWDM-nät med hastigheterna 1 eller 10 Gbit/s. Vi levererar Kapacitet mellan Telenors egna avlämningspunkter. I tjänstens grundutförande ansvarar ni för sträckan mellan Telenors avlämningspunkt och önskad leveransadress. Vi kan även hjälpa dig med accessfiber hela vägen fram om så önskas.

Kanalisation/Duct

Kanalisation är en Wholesale-tjänst där ni som operatör skapar tjänsten från grunden, inklusive er egen fibersättning.

När ni köper kanalisation av Telenor förvärvar ni delar av infrastrukturen som vi på Telenor byggt upp. Därefter fibersätter ni kanalisationen, anlägger egna brunnar och ansvarar själva för uppbyggnaden av er egen operatörstjänst.

Colocation

Colocation är en tjänst där ni tryggt placerar er tele- och datautrustning i Telenors fullt utrustade datorhallar.

Ni får garanterad säkerhet, kyla, skyddad kraft samt omfattande brand- och skalskydd. Det gör att er utrustning och affärskritiska data har en trygg plats i bästa tänkbara miljö. Med Colocation kan ni även ansluta er utrustning till de av Telenors nättjänster som ni har behov av.

Våra datahallar för Colocation finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Inplacering

I kombination med tjänsterna Svartfiber och Kapacitet kan vi även erbjuda inplacering av utrustning i våra teknikbodar längs med fibersträckorna.

Inplacering liknar i mångt och mycket Telenors Colocation-tjänster. Skillnaden är att inplacering endast är tillgängligt för er som har tjänsterna Svartfiber och Kapacitet hos oss på Telenor.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.

Referenserbjudande för Roaming

Telenor Sverige AB tillhandahåller ett referenserbjudande i enlighet med EU kommissionens reglering No 531/2012 avseende "Wholesale Roaming Access".

För mer information, ladda ner vårt referenserbjudande här:

Referenserbjudande "Wholesale Resale Access"
Ladda ner Wholesale Resale Access Reference Offer

Referenserbjudande "Direct Wholesale Access"
Ladda ner Direct Wholesale Access Reference Offer

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.