Wholesale nätverkstjänster

För dig som operatör eller med operatörsliknande behov. Upptäck hur du kan nyttja vårt fibernät för att bygga och äga dina egna tjänster.

  

Unik fiberinfrastruktur

Stor kapacitet

Nordisk räckvidd

Hög driftsäkerhet

Vårt stamnät är främst byggt och anpassat med tanke på de operatörer som inte äger egen infrastruktur, men har behovet att bygga ett eget kraftfullt nationellt backbone-nät med hjälp av en nätägare som Telenor.

Telenors infrastruktur når inte bara ut till merparten av Sveriges städer nationellt, utan också till de nordiska huvudstädernas knytpunkter/datacenter med möjlighet att därifrån, via internationella aktörer, kunna ta sig vidare ut i världen. Önskar du en kompetent och trygg leverantör för ditt företags backbone-nät i Norden, finner du definitivt den möjligheten genom Telenors kraftfulla stamnät.

Utforska gärna våra nätverkstjänster och låt oss tillsammans skapa en skräddarsydd lösning som möter de specifika krav och behov ditt företag kan tänkas ha.


Vi erbjuder följande tjänster i vårt nät

  

Svartfiber

Svartfiber

Motorvägen till dina tjänster.

Svartfiber är en tjänst där du som operatör hyr delsträckor i Telenors fibernät. Ditt företag ansvarar för all aktiv utrustning som krävs och bygger tjänsten precis så som ni vill ha den från grunden. Inom Sverige levererar Telenor svartfiber mellan egna avlämningspunkter mot vilka du också kan möta upp andra aktörer så som stadsnäten, Skanova, Stokab och internationella operatörer. Telenors fiberinfrastruktur sträcker sig även till viktiga knytpunkter/datacenters i de nordiska huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi kan således hjälpa ditt företag med fiber ”hela vägen fram” inom Norden.

I och med redan etablerad kanalisation kan vi relativt snabbt etablera ny fiber när behovet av mer infrastruktur krävs. Det innebär att ditt företag kan växa tryggt och säkert tillsammans med oss.

Kapacitet - Våglängd

Våglängd

Säker och pålitlig datakommunikation.

Telenors våglängdsförbindelser ger en snabb, smidig och säker datatransport mellan två punkter. Nätet är baserat på vårt fiberstamnät som sträcker sig ut i Norden. Våglängdsförbindelserna bygger på WDM-teknik och levereras med hög tillgänglighet med möjlighet till redundans, vilket säkerställer en konstant och stabil anslutning.

Tjänsten är transparent – vilket innebär att du behåller all övergripande kontroll över ditt företags nät och kan enkelt implementera egna lösningar på förbindelserna. Tjänsten övervakas också dygnet runt, året om, av Telenors centrala driftscenter.

Kapacitet - WAN

WAN

Optimera nätverkskommunikationen.

Vi erbjuder skräddarsydda WAN-lösningar (Wide Area Network) med hög prestanda, pålitlighet och skalbarhet i hela Norden. Oavsett om du behöver ansluta ett avlägset kontor, säkerställa kontinuitet eller optimera din nätverksprestanda ger Telenors WAN-tjänster den flexibilitet och säkerhet du behöver.

Kontakta gärna oss så skräddarsyr vi gemensamt den mest optimala lösningen för ditt företags behov.

Kapacitet - Internet Transit

Internet Transit

Högsta krav på tillgänglighet.

Med sitt kraftfulla nät är Telenor en av de största leverantörerna av operatörstjänster inom Norden.

Internet transit från Telenor garanterar en trygg och stabil anslutning för såväl nationell som internationell trafik. Telenors nät är anslutet till de största knutpunkterna i Norden med direkta kopplingar, så kallad ”direct peering”, mot de största nationella och internationella operatörerna och innehållsleverantörerna. Ditt företags trafik går då den snabbaste vägen för bästa möjliga kvalitet, och med korta svars- och responstider.

Detta är en tjänst för dig som har mycket högt ställda krav på tillgänglighet och bandbredd i nätet.

Direkt Internet Access (DIA)

Direkt Internet Access (DIA)

Raka vägen till internet.

Med sitt kraftfulla nät är Telenor en av de största leverantörerna av operatörstjänster inom Norden.

Direkt Internet Access (DIA) ger dig konstant uppkoppling mot internet via en fiberanslutning, vilket borgar för en trygg och stabil tjänst för dig som har höga krav på prestanda, bandbredd och tillgänglighet. Er trafik tar den snabbaste vägen för bästa möjliga kvalitet med korta svars- och responstider. Ni bestämmer själva bandbredd och önskad SLA-nivå.

Colocation

Colocation

Garanterad säkerhet.

Telenor levererar en strategisk plattform, som ger dig möjligheten att höja din verksamhets säkerhet och prestanda.

Colocation är en tjänst där du kan placera ditt företags tele- och datautrustning i våra fullt utrustade datahallar. Vi garanterar dig kyla, skyddad kraft, kameraövervakning och ett omfattande brand- och skalskydd.

Detsamma gäller för våra strategiskt placerade backbone-siter, vilka är placerade i direktanslutning till Telenors nordiska fibernät.

Inom Telenors egna datacenter och backbone-siter i Norden har du möjligheten att disponera stativ, egna rum eller burar och mer kraftfulla kraftmatningar, allt i en säker miljö. Telenors nätverkstjänster är med egen infrastruktur också kopplade mot externa datacenters, som exempelvis Bulk, Interxion och Equinix med flera. Det ger dig möjlighet att nå både nationella och internationella operatörer.

Du kan på ett enkelt sätt ansluta till våra nätverkstjänster och andra operatörer med bästa tänkbara prestanda samtidigt som ditt företags utrustning och affärskritiska data har en trygg och säker plats i bästa tänkbara miljö.

  

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.