Elza Dunkels: Du kan göra vad som helst med din skärm

Elza Dunkels
”Det är orimligt att ha gränser för sin skärmtid”, det menar internetforskaren och författaren Elza Dunkels som har forskat om barn och internet i 20 år. Vi passade på att ställa några frågor till Elza om hennes syn på skärmtid och den pågående debatten.

 

Hur tycker du att man bör förhålla sig till sin skärmtid? 

–Jag tycker inte att skärmtid är ett bra ord. Det rymmer för mycket för att vara användbart. Du kan göra i princip vad som helst med din skärm och det är inte tiden, räknat i timmar och minuter, som är det viktiga. Så jag tycker att det är rimligare att fundera över vad man använder sin skärm till istället för hur mycket.

Bör man ha gränser för hur mycket man använder sina skärmar?

– Nej, det är orimligt eftersom det handlar om vad man gör, inte hur många minuter. Det är bättre att fundera på vilka appar som slukar tid på ett sätt man inte trivs med, vad som gör en ledsen och vad som gör en glad och sedan agera utifrån det.

Vilka är dina bästa tips för att ha ett optimalt förhållande till sitt skärmliv?

– Snegla inte på vad andra tycker, använd din skärm så att du får ut maximalt av alla de fantastiska verktyg vi har i våra skärmar. Tänk igenom hur du vill ha det och försök styra din skärmanvändning utifrån dina behov, inte andras idéer.

Vad tycker du om den pågående debatten om skärmtid?

–Jag tycker debatten är så trist. Den består mest av en massa tyckande och väldigt lite egentlig kunskap. Vi människor är olika, vilket betyder att vi använder våra skärmar på väldigt olika sätt. Vi borde vara försiktiga med att romantisera det som en gång var och istället vara nyfikna på det nya och inte automatiskt utgå från att det är farligt.

Vilka konsekvenser menar du att det kan leda till?

–En konsekvens är att barn och unga inte får det stöd de behöver. De flesta unga är rätt ensamma med de här viktiga frågorna och när skärmar framställs som farliga blir det ännu svårare för dem att våga prata med vuxna. En annan negativ konsekvens är att om det anses vara lite finare att inte använda skärmar, kan det bli svårare för de barn och unga som har nätet som sin livlina. Problemen ska diskuteras, självklart! Men vi måste hitta lösningar på dem, men inte genom att kasta ut skärmarna.

Vem är Elza Dunkels?

 

Elza Dunkels har i 20 års tid forskat om barn och internet och är en ledande expert inom ämnet. Hon har skrivit flera populära böcker som utgår från hennes forskning och 2017 tilldelades hon Surfa Lugnt-priset för att med sitt ”pedagogiska och faktabaserade arbete påtalat värdet av Internet och samtidigt verkat för ökad kommunikation mellan vuxna och barn på nätet”.