Är man lat om man jobbar hemma?

Att jobba hemifrån eller på distans är något som allt fler vill göra. Men oron för att ses som oseriös eller lat gör att många inte vågar. Det menar psykologen Anne Grefberg.  Något som distansarbetaren Viktor Wrange själv stött på många gånger.

– Många tror att jag är på semester och bara glassar runt på stranden, förklarar Viktor Wrange som är är en digital nomad, han jobbar på distans och reser världen över.  

Att många har fördomar är något Anne Grefberg håller med om men pekar också på hur vi utvecklat det som ett sätt att skydda oss själva.

– Som art är det viktigt för vår överlevnad att vi inte kastar oss över nya grejer som sen blir förödande för mänskligheten. Fördomar är ett bra sätt att försvara undvikande beteenden som vi grundar i att vi ska undvika risker och faror, menar Anne Grefberg.

För många innebär de egna och andras attityder att vi hålls tillbaka.

- Fördomar är ett hinder för förändring. Och det stoppar oss från att utvecklas, förklarar Anne Grefberg.

När det kommer till distansarbete menar Anne Grefberg att det finns en oro kring hur man ses på arbetsplatsen.   

– Många vittnar om att de är mer effektiva när de inte jobbar på kontoret. Men oron för att man anses vara en person som inte satsar på jobbet eller är en slapp typ dyker upp hos många, säger hon.

Även om många hålls tillbaka av fördomarna så vågade Viktor Wrange för några år sen ta steget att distansarbeta och började då att resa världen över. Något som för honom gjort arbetsmoralen högre.

– Det är många som tror att man får sämre arbetsmoral av att jobba på distans eftersom man inte har samma vardagsrutiner. För mig är det helt tvärtom, berättar Viktor Wrange.

Det är inte alltid lätt att förändra en attityd men Anne Grefberg anser att om vi lyckas bryta fördomarna och förändra attityderna så kommer vår frihet att öka.

– När människor är rädda är de inte kreativa och lösningsorienterade, utan bara fokuserad på fight och flight. Det gör att vår förmåga att anpassa oss till omgivningen blir sämre. Men om vi däremot lyckas bryta fördomarna så reduceras våra begränsningar och frihetsgraden ökar, berättar Anne Grefberg.

Enligt en Demoskopundersökning som Telenor låtit göra uppger 76 procent av svenskarna att de skulle arbeta på distans. Och Viktor Wrange tror att om fler får välja att arbeta som de själva vill så kommer alla bli mer produktiva och samhället utvecklas.

– Jag tror att om man som individ får leva som man vill och känna en form av självförverkligande så kommer människor att må mycket bättre och i förlängningen kommer det att öka produktiviteten och samhällets utveckling. Det är när människor känner sig lyckliga och fria som nya innovationer föds, säger Viktor Wrange.

Relaterade artiklar:

Cajsa Wessberg: Jag skäms

Cajsa Wessberg är en välkänd influencer med över 140 000 följare. Men hon presenterar sig inte som influencer, hon skäms över att säga det.

Olofmeister: Jag kunde inte rättfärdiga det

Det var svårt att rättfärdiga att lägga så mycket tid på spelande. Så kände Olof Olofmeister i flera år innan han vågade satsa på e-sport.