Nätet gör oss modiga

Skärmtiden ger oss möjlighet att engagera oss i frågor vi brinner för. Och många väljer att göra sin röst hörd på nätet. Vi blir både mer nyfikna och modiga, menar psykologen Anne Grefberg.

 

Fyra av tio svenskar väljer att engagera sig i samhällsfrågor på nätet. Och var tionde person har själva aktivt drivit en fråga på nätet under det senaste året.

– Vi känner oss manade att driva frågor vi brinner för digitalt. Skälet är att våra fysiska beteenden förstärks digitalt och vi blir till exempel mer modiga och nyfikna. Det vi tidigare känt och kanske pratat om över middagsbordet hemma, kan vi nu ge ett större uttryck för och dela med flera, säger Anne Grefberg.

Skärmlivsrapporten visar att vårt samhällsengagemang är brett och att de frågor som engagerar mest också är de frågor som varit i fokus under förra årets valrörelse. Miljö- och klimatfrågor är det som skapat mest engagemang men många har även uttryckt sina åsikter kring integrations- och migrationsfrågor och om jämställdhet.

 

 


–Skärmtiden är en möjliggörare för många, oavsett livssituation, för att engagera sig i de ämnen man brinner för på ett enkelt och kraftfullt sätt. Tänk bara att man kan ta ställning, engagera sig i och påverka i frågor när som helst och var som helst, det är en häftig tid att leva i, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Oavsett ålder så engagerar vi oss ungefär lika mycket. Men det finns däremot tydliga skillnader mellan könen i vilka frågor som svenskarna engagerade sig i. Männen gör helst sin röst hörd i migration- och integrationsfrågor, samtidigt som miljö- och klimatfrågan engagerar flest kvinnor.

– De frågor som engagerar speglar nuläget i det svenska samhället. Miljö och klimat, migration och integration, sjukvård, skola och jämställdhet är ämnen som är aktuella nu och var det i valrörelsen förra året, säger Katarina Hamnholm.

Tillbaka till Skärmlivet >