Så ger våra skärmliv oss fler vänner

Digital kommunikation ger oss ett rikare socialt liv och fler vänner. Trots det är det många som anser att digital kommunikation skapar en känsla av ensamhet

 

För många har skärmtiden förbättrat de sociala relationerna, breddat våra nätverk och gett oss nya nära vänner. Den digitala kommunikationen bidrar även till att vi tenderar att ses oftare fysiskt.

– Jag upplever att den digitala kommunikationens påverkan på våra liv ofta underskattas. Många tänker nog på skärmkonversationerna som tidsfördriv. Men faktum är att det skänker nya dimensioner till våra sociala liv som vi aldrig annars hade uppnått. Många svenskars kompismiddagar hade sett helt annorlunda ut utan deras skärmliv, och då menar jag till det sämre, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Men trots att skärmtiden stärker våra sociala liv upplever nästan hälften av oss att digital kommunikation kan bidra till en känsla av ensamhet. Enligt psykologen Anne Grefberg har våra digitala liv öppnat oändliga möjligheter att känna tillhörighet och knyta nya kontakter. Samtidigt är det lätt att vi jämför oss med varandra på ett negativt sätt.

 

Men trots att skärmtiden stärker våra sociala liv upplever nästan hälften av oss att digital kommunikation kan bidra till en känsla av ensamhet. Enligt psykologen Anne Grefberg har våra digitala liv öppnat oändliga möjligheter att känna tillhörighet och knyta nya kontakter. Samtidigt är det lätt att vi jämför oss med varandra på ett negativt sätt.

– En del av oss är den äkta och osminkade sanningen och en annan del av oss är en den tillrättalagda fasaden där vi visar upp en perfekt yta. Vi behöver båda de sidorna när vi relaterar till andra, såväl i verkligheten som digitalt. Båda är bra och fyller olika funktioner. Men det kan ställa till det om man misstar den poserande verkligheten som en äkta bild vilket leder till självkritik och en känsla av misslyckande. Det är att jämföra sitt eget inre med andras yttre. Det är viktigt att vi lär oss att förstå de olika roller vi spelar digitalt och i sociala medier, och inte jämföra oss med varandra på fel grunder, säger Anne Grefberg.

 

Sociala mediers intåg i våra liv har gjort det svårare att sortera olika typer av relationer. Vår undersökning pekar på att många upplever att de kan skapa en falsk känsla av gemenskap eftersom vi har en till synes nära relation med människor som vi egentligen har en ytterst begränsad relation till. Men vi tar del av varandras liv och ger varandra olika typer av bekräftelse. Anne Grefberg menar att det är viktigt att hålla isär dessa relationer och inte överskatta den digitala bekräftelsen.

– När digital kommunikation expanderar våra sociala nätverk ökar också vår kontakt med personer som vi har en ytlig kontakt med, som vi är mer poserande mot. Samtidigt har bekräftelse blivit allt mer flyktigt. Det är viktigt att vi lär oss värdera de olika nivåerna av relationer och bekräftelser, säger Anne Grefberg.