Hur kan familjer hitta rätt i skärmlivet?

Skärmlivet rymmer fantastiska möjligheter. Men det finns inga självklara svar kring hur familjer ska hantera barnens skärmtid.

Med vår serie Skärmlivsrapporter vill vi bidra med insikter och ge människor verktyg för att skapa en bra relation till sin skärmtid. Inte för att maximera surfen, utan för att maximera nyttan med den.

Utmaningen att förhålla sig till vår digitala samtid ställs ofta på sin spets i familjelivet. Många föräldrar slits mellan oro för barnens skärmtid och viljan att ge dem tillgång till sina vänner och intressen. Frågan om barns digitala liv reduceras ofta till hur mycket skärmtid de bör ha. Vi tror att den är mer mångfacetterad än så. Det är inte enbart tiden i sig, utan vad vi gör med den och vad den gör med oss, som är det väsentliga. Problem med skärmtid uppstår när den tar över annat eller får oss att må dåligt. Fördelarna finns när den bidrar till lärande, underhållning, sociala kontakter och inte minst att få vardagspusslet att gå ihop.

Våra studier visar att föräldrar brottas med flera dimensioner av barnens skärmtid. I denna rapport djupdyker vi i tre av dessa: regelsättning, samtal och deltagande i barnens digitala liv. Vi på Telenor är övertygade om att skärmtid är en positiv kraft i människors vardag, bara vi lär oss att förstå och hantera den.

Med hjälp av psykolog Anne Grefberg analyserar vi i denna rapport ett par av de mest centrala frågorna som familjer tampas med i skärmlivet – och hur man kan ta sig an dem, tillsammans.