Skärmtiden får oss att träffas mer

Idag tillbringar vi en stor del av vår tid framför skärmen. Men skärmtiden isolerar oss inte. Det är faktiskt tvärtom. Ju mer skärmtid vi har, desto mer träffar vi våra vänner.

 

Vår skärmtid har förändrat våra sociala liv, men den har inte gjort oss asociala. Väldigt många av oss, oavsett ålder, har fått större sociala nätverk än vi annars hade haft. Men framför allt vet vi nu att digital kommunikation också får oss att umgås fysiskt med våra vänner oftare. Skärmtid är alltså inte något som innebär isolering från det fysiska sociala livet. Tvärtom kan vi se att ju mer skärmtid någon har, desto mer leder det till att man också träffar sina vänner.

– Det finns en bild av att våra mobiler och skärmar gör oss mer isolerade och asociala. Det är ett relativt omodernt och onyanserat synsätt som tyvärr har levt kvar för länge. Ju mer vi lär oss om vår skärmtid, desto mer ser vi att det faktiskt gör oss mer sociala och förbättrar våra relationer. Vi lär oss nu att vår skärmtid fördjupar våra relationer och leder till mer umgänge både digitalt och fysiskt, säger Katarina Hamnholm, trendexpert på Telenor.

 

Det digitala ersätter inte det fysiska
Många unga vuxna umgås mest med sina vänner digitalt idag. Men den digitala samvaron med nära och kära har inte ersatt den fysiska. Digitaliseringen har gjort att vi kan ha en nära dialog utan att behöva ses fysiskt. Den har gjort oss mer sociala och har ökat umgänget med våra vänner, både digitalt och fysiskt.

– Faktumet att vi umgås så mycket med våra vänner digitalt är inte så konstigt. När vi tittar närmare på beteendet i våra skärmliv så ser vi att många känner att deras sociala egenskaper förbättras digitalt, framför allt bland unga vuxna. De verkar uppleva att de kan vara mer ärliga digitalt och bättre kommunicera sina åsikter och känslor, berättar psykologen Anne Grefberg.

Det är framför allt de yngre som upplever att de är mycket bättre på att kommunicera vad de tycker och tänker digitalt. Anne Grefberg menar att de positiva sidorna av våra skärmliv allt för ofta glöms bort.

– Eftersom så många upplever positiva effekter av den digitala kommunikationen så kan man ana att det ibland målas upp en för stark negativ bild av våra digitala liv i media. Självklart är det däremot viktigt att vi tar oron kring skärmtid på allvar och utbildar oss själva och kommande generationer i hur man ska använda det digitala på bästa sätt. För att det ska resultera i största möjliga glädje och minsta möjliga skada måste vi också lära oss att se alla sidor, avslutar Anne Grefberg.

Relaterade artiklar:

Därför är sociala medier introvertas väg till lycka

Gör sociala medier oss mer eller mindre sociala? 

Det är på riktigt och det är viktigt!

Att vi tillbringar en stor del av vår tid online är idag ett faktum. Men är vi osociala när vi sitter med mobilen i hand?