Kontaktuppgifter för pågående skadeärende

Om du vill ha information om ett pågående skadeärende är det telefonnumret 08-42 00 38 99 som gäller. Där svarar vår samarbetspartner för skadeanmälan på alla frågor om ditt ärende.