Optimera huset med fastighetstjänster

Utöver tv, bredband och telefoni kan ni få fler tjänster kopplade till nätet som gör livet enklare och bekvämare för de som bor i fastigheten. Och allt sköts via ett och samma nät, oavsett om det rör sig om en eller flera fastigheter. Tjänsterna, som levereras av en tredjepartsleverantör, kan enkelt styras och övervakas på distans.

Tvättstugebokning

 • Enklare och säkrare bokningssystem

 • Möjlighet till internetbokning

Vattenförbrukning

 • Möjlighet till rättvisare kostnadsfördelning

 • Ger sparsammare medlemmar

Passersystem

 • Ökad trygghet

 • Inget behov av nya lås vid borttappad nyckel

Elmätaravläsning

 • Sänker energiförbrukningen

 • Möjlighet till individuell fördelning av uppvärmningskostnader

Fuktlarm

 • Varnar om vattenläckage

 • Tidigare åtgärder ger väsentligt lägre kostnader

Kameraövervakning

 • Brottsförebyggande

 • Tryggare och därmed attraktivare boende

Porttelefoni

 • Ökad säkerhet

 • Ser till att endast behöriga kommer in