Överlåta mobilabonnemang

Om du inte längre behöver ditt abonnemang kan du göra en överlåtelse till en annan person.

Du ansöker om överlåtelse genom att fylla i vår överlåtelseblankett. Tillträdande kund måste vara kreditgodkänd. Den som ska ta över abonnemanget behöver också skriva under blanketten.

Så här gör du för att överlåta ditt abonnemang:

  • Välj överlåtelseblankett utifrån att du ska överlåta ett eller flera abonnemang.
  • Fyll i alla fälten på blanketten (utom fälten för betalningsansvarigs namnteckning) direkt på din dator.
  • Skriv ut blanketten.
  • Nuvarande betalningsansvarig, alltså personen som skrev på avtalet, och den nya betalningsansvarig undertecknar blanketten i fälten för betalningsansvarigs namnteckning.

Skicka din överlåtelse till: Telenor, FE 100, 106 56 Stockholm, eller faxa blanketten till faxnummer: 0455-33 12 22.

Vanliga frågor