Överlåta mobilabonnemang

Om du inte längre behöver ditt abonnemang kan du göra en överlåtelse till en annan person.

Du ansöker om överlåtelse genom att fylla i vår överlåtelseblankett. Tillträdande kund måste vara kreditgodkänd. Den som ska ta över abonnemanget behöver också skriva under blanketten.

Så här gör du för att överlåta ditt abonnemang:

  • Välj överlåtelseblankett utifrån att du ska överlåta ett eller flera abonnemang.
  • Fyll i alla fälten på blanketten (utom fälten för betalningsansvarigs namnteckning) direkt på din dator.
  • Skriv ut blanketten.
  • Nuvarande betalningsansvarig, alltså personen som skrev på avtalet, och den nya betalningsansvarig undertecknar blanketten i fälten för betalningsansvarigs namnteckning.

Skicka din överlåtelse till: Telenor, FE 100, 106 56 Stockholm, eller faxa blanketten till faxnummer: 0455-33 12 22.

Vanliga frågor

  • Vilken blankett du ska välja beror på vilket typ av företag du har och om du ska överlåta en eller flera abonnemang. Här har vi samlat våra blanketter för överlåtelse.

  • Alla abonnemang har ett telefonnummer - oavsett om ditt avtal är ett tal-, data- eller ett Mobilt bredbandsabonnemang. Missa inte att skriva in rätt telefonnummer på överlåtelseblanketten.
    Kontrollera också att person-/organisationsnummer är korrekta och att betalningsansvarigs namnteckning finns för båda parter. Tänk på att skriva tydligt. Det är viktigt att båda parter tar del av Telenors allmänna villkor.

    Skicka din överlåtelse till: Telenor, FE 100, 106 56 Stockholm, eller faxa blanketten till faxnummer: 0455-33 12 22.