Telenor Open Mind - öppnar dörrar till arbetslivet

Telenor Open Mind är ett upplärnings- och arbetsträningsprogram för personer med någon typ av funktionsnedsättning. Med detta program erbjuder vi ökad kompetens och relevant arbetsträning.

Syftet med programmet är att ge en större chans för deltagare att komma ut i arbetslivet. Glädjen och värdet som ett arbete ger i form av kompetens, rutiner och kollegor är något som är viktigt för alla. Telenor Open Mind är ett sätt för oss att konkret visa på de möjligheter som finns tillgängliga.

För 20 år sedan startade Telenor Norge detta projekt och programmet finns idag i Sverige, Norge och Pakistan. Målsättningen är att Telenor Open Mind ska finnas i alla Telenorländer. Mer information om det norska programmet finns att läsa på www.telenor.no/openmind.

Telenor Open Mind fungerar som en ”språngbräda” ut i arbetslivet. Vi visar företag hur vi alla kan bidra till en mångfald av människor på arbetsmarknaden. Programmet har ett mycket lyckat resultat där cirka 75 % av deltagarna efter avslutat program har fått fast anställning i ett företag. 

 

Vill du ha mer information om Telenor Open Mind?

Kontakta Pia Torstensson. Programstart sker ett par gånger per år och aktuella sökanden kallas till intervju.