Telenor Open Mind - öppnar dörrar till arbetslivet

Vi ser möjligheter

Med Telenor Open Mind erbjuder Telenor upplärning och arbetsträning för personer med någon typ av funktionsvariation. Syftet med programmet är att ge deltagarna större chans att komma ut i arbetslivet.

Glädjen och värdet som ett arbete ger i form av kompetens, rutiner och kollegor är något som är viktigt för alla. Programmet är ett sätt för oss att visa vilka möjligheter som kan finnas på arbetsmarknaden.

Målsättning 

För 20 år sedan startade Telenor Norge arbetet med Telenor Open Mind och idag finns programmet i Sverige, Norge och Pakistan.

Målsättningen är att Telenor Open Mind ska finnas i alla Telenorländer. Mer information om det norska programmet finnas att läsa på telenor.no/openmind.

 

 

Flera har fått fast anställning

Vad innebär Telenor Open Mind rent praktiskt? Programmet fungerar som en språngbräda ut i arbetslivet. Vi visar företag hur vi alla kan bidra till en mångfald av människor på arbetsmarknaden.

Programmet har ett mycket lyckat resultat där cirka 75 procent av deltagarna efter avslutat program har fått fast anställning i ett företag.

Vill du veta mer om Telenor Open Mind?

Programstart till Telenor Open Mind sker ett par gånger per år och aktuella sökanden kallas till intervju. För mer information kan du mejla Pia Torstensson.