Kanalsökning på Humax CDIG-1000C HD

humax-CDIG-1000C-650x200.jpg

  • Klicka på Meny på fjärrkontrollen

  • Navigera till Inställningar och klicka på OK

  • Bläddra ned till Installation och klicka på OK

  • Ange PIN-koden till din box. Standardpinkoden är 0000.

  • Välj Sök kanaler och sedan Autosökning

  • Klart!

Löste det här ditt problem?

Ja! Nej, jag behöver mer hjälp.