Har Telenor ett 5G-nät?

Ja, vi har ett 5G-nät i centrala Stockholm samt i 36 andra orter med hastighet på upp till 1Gbit/s. Ännu fler städer kommer att få utbyggt 5G-nät under 2021. Under utbyggnaden kan du testa nätet i begränsad form men såväl täckning som hastighet kommer kunna variera fram till ett senare lanseringsdatum när Telenor kan garantera täckningen och hastigheter på 1Gbit/s.

Mer om utbyggnaden av 5G-nätet