Guide för röstmeddelande i datorklient

1. Klicka på "Samtalshistorik".

1_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

2. Klicka på fliken Röstmeddelande.

2_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

3. Du ser alla lämnade röstmeddelanden i Samtalshistorikens inbox.

3_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

4. Du lyssnar av ditt meddelande genom att klicka på "Spela upp röstmeddelande".

4_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

5. Meddelandealternativ
Genom att klicka på Mer kan du till exempel spara meddelandet som en ljudfil, radera det, ringa eller addera avsändaren till din kontaktlista.

5_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

6. Inställningar
Klicka på Alternativ nere till vänster och välj Röstmeddelande i listan över inställningsområden.

6_guide_röstmeddelande_onex_dator.png

Här kan du hantera inställningar för hur du vill att din röstbrevlåda skall fungera. Till exempel:

  • När röstbrevlådan ska användas.
  • Hur du vill få notifieringar om nya röstmeddelanden.
  • Om inringade person ska erbjudas att kopplas vidare till en telefonist.
  • Om det ska vara möjligt att lämna ett meddelande.

7_guide_röstmeddelande_onex_dator.png