Tips och trix


Notifieringar

Som standard får alla användare notifieringar om nya röstmeddelanden via SMS. Om du installerar mobilappen så kommer denna även att skicka notiser när du får ett nytt meddelande. För att slippa dubbla notifieringar kan du gå in på Mitt Företag och stänga av ”Skicka notifiering till min mobil”.

Spela upp hälsningsfras men låt inte inringande spela in meddelande
Du kan ställa in så att en inringande person som hamnar i din röstbrevlåda kan höra ditt meddelande, men inte prata in något. Du vill kanske hänvisa inringade att kontakta dig via sms eller e-post i stället.

Du kan ställa in detta i röstbrevlådeinställningarna i datorklienten eller under inställningar i talsvaret (888).

Vill du höra vem som lämnat ett meddelande och när, även för nya meddelanden
Har du nya meddelanden och ringer till 888 så spelas dessa upp snabbt i följd utan att spela upp från vem du fått meddelandet och när det lämnades. Vill du höra denna information så gör du så här i stället:

  • Ring in via 889.
  • Tryck 1 för att gå in i röstbrevlådan.
  • Tryck 1 för att lyssna på meddelanden.

Varje meddelande föregås av en tidsstämpel och under meddelandet kan du trycka 5 för att höra vem som lämnat det.

Koppla samtal till telefonist
Det finns en funktion där inringande person i röstbrevlådan kan trycka 0 för att kopplas till telefonist. Du kan aktivera den funktionen och mata in nummer i röstbrevlådeinställningarna. Inställningarna hittar du i mobil-appen, datorklienten och på Mitt företag.

Numret du matar in behöver inte vara till en telefonistlösning, utan kan vara valfritt nummer. Om du spelar in egna hälsningsfraser för ”Ej svar” och ”Upptaget” kan du välja själv vad som ska sägas.

Exempel: ”Hejsan du har kommit till Anna Andersson, jag kan inte ta ditt samtal just nu, men lämna gärna ett meddelande efter tonen eller tryck noll för att kopplas till en av mina kollegor.”

I det här fallet kan telefonnumret till ”telefonist” i stället vara en gruppnummer-kö där flera kollegor kan vara inkopplade.