Generell information


Komma igång

För att komma igång med din röstbrevlåda så behöver du ringa till 888. Fösta gången du ringer får du spela in ditt namn och ange en PIN-kod. Det är även bra att spela in en egen hälsningsfras för obesvarade samtal och upptagna samtal.

Regler för PIN kod
För att undvika att en användare sätter en för enkel PIN-kod så finns det ett inbyggt regelverk som förhindrar att en sådan kan sättas. 

 • Måste vara mellan 4-8 siffror
 • Den får inte vara användarens sista siffror i telefonnumret
 • Det får inte vara användarens sista siffror i telefonnumret men i omvänd ordning
 • Samma siffra får inte vara med mer än 2 gånger i rad
 • Får inte innehålla mer än 3 sekventiella siffror, tex 3456, 6789.
 • Får inte innehålla repeterande mönster som tex. 2323, 3131
 • Får inte vara samma som den senast använda PIN-koden
 • Får inte vara senast använda PIN-kod i om vänd ordning

Borttappad PIN kod
Om du har glömt din PIN-kod kan du skapa en ny genom att ringa till 889 och där trycka 4 (om du befinner dig i Sverige och ringer från ditt eget abonnemang). Du kan även skicka ett SMS till 222 med texten ”röstpin” så får du ett SMS med en ny PIN-kod skickad till din mobil.

Efter tre felaktiga försök att använda PIN-koden kommerden låsas och du behöver skapa en ny.

Att PIN-koden är låst innebär inte att själva röstbrevlådan spärras utan bara just PIN-koden. Ringer du till 888 från eget abonnemang så kommer du att kunna lyssna av dina meddelanden. Du kan även se och lyssna av meddelanden direkt via appen eller datorklienten även om PIN-koden är låst

Språk

Inställningen av vilket språk som ska användas, svenska eller engelska, väljs i Mitt företag under Tjänster -> Röstbrevlåda. Inställningen gäller både för Röstbrevlådan och Hänvisningstjänsten.

Från utlandet
Precis som i Sverige så är det enklast att lyssna av sina meddelanden direkt i mobil eller datorklienten. Men om du skall ringa för att lyssna av dessa så skall du ringa till +46 733-222 888. Där får du uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.

Från annan telefon
Vill du ringa till din röstbrevlåda från en annan telefon än din egen så ska du ringa till 0733-222 321. Där får du uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.

Radering av meddelande
Du kan själv välja att radera ett meddelande i appen, datorklienten eller när du ringer till 888. Raderar du inte ett meddelande själv så kommer det att raderas automatiskt enligt följande:

 • Avlyssnade meddelanden raderas efter 5 dagar
 • Ej avlyssnade meddelanden raderas efter 50 dagar
 • Din röstbrevlåda kan maximalt spara 50 minuters meddelanden totalt

Viktiga meddelanden kan du spara ner som en fil via datorklienten. (Se guide för datorklienten)