Guide för röstmeddelande i Mitt Företag

1. Logga in på Mitt Företag och välj tjänster

2. Välj tjänst Vidarekoppling och/eller Röstbrevlåda

Vidarekoppling
Under Vidarekoppling så kan du ställa in när samtal ska gå till röstbrevlådan:

  • Alla samtal (Medflyttning)
  • Vid upptaget
  • Vid ej svar.

Röstbrevlåda
Under Röstbrevlåda kan du göra inställningar för hur samtal ska hanteras när du inte kan svara.

  • Ställ in hur du vill få notifieringar om nya röstmeddelanden.
  • Aktivera så att inringande personer kan välja att kopplas vidare till telefonist
  • Välj vilket språk du vill att din hälsningsfras skall spelas upp på, svenska eller engelska. Observera att denna inställning även påverkar Hänvisningstjänsten om du har denna.

 

Inställningar röstbrevlåda Mitt Företag