engelsk_flagga.png  See guide in English

Guide för röstmeddelande i talsvar


Ring till 888 (0733-222 888).

Du kan lyssna av och hantera dina röstmeddelanden genom att ringa in till 888. Du kan även ringa till 889 (0733-222 889) för att komma till Röstportalen för fler inställningar.

Lyssna av nya meddelanden
Har du nya ej avlyssnade meddelanden så spelas dessa upp direkt i en följd när du ringer till 888. Du kan också göra följande val genom att klicka på siffrorna och symbolerna i din telefon:

1. Backa.
2. Pausa.
3. Hoppa framåt.
4. Repetera.
5. Spela upp vem meddelandet kommer ifrån.
6. Hoppa till nästa.
7. Radera.
*. För att backa ett steg i menyn för att få fler alternativ. 

Inställningar 
Har du inga nya meddelanden och ringer till 888 så får du i stället upp dessa alternativ: 


1. Lyssna på dina meddelanden.
2. Ändra hälsningsfras vid upptaget.
3. Ändra hälsningsfras vid uteblivet svar.
4. Ändra tillfällig hälsningsfras samt aktivera/deaktivera den. (vid aktiv kan inte meddelanden lämnas).
7. Radera alla meddelanden.
8. Hantera möjligheten att spela in meddelanden (stänga av möjligheten att spela in).
*. Gå till Röstportalen.
#. Repetera alternativen.

Röstportalen 889 (0733-222 889)
Ringer du till 889 så får du upp följande alternativ:

1. Gå till Röstbrevlåda.
2. Hantera namn.
3. Hantera medflyttning.
4. Ändra PIN kod.

Från utlandet
Precis som i Sverige är det enklast att lyssna av sina meddelanden direkt i mobilen eller via datorklienten. Numret du ska använda från utlandet är +46 733-222 888 och när du ringer får du som vanligt uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.