engelsk_flagga.png  See guide in English

Guide för röstmeddelande i talsvar


Ring till 888 (0733-222 888).

Du kan lyssna av och hantera dina röstmeddelanden genom att ringa in till 888. Du kan även ringa till 889 (0733-222 889) för att komma till Röstportalen för fler inställningar.

Lyssna av nya meddelanden
Har du nya ej avlyssnade meddelanden så spelas dessa upp direkt i en följd när du ringer till 888. Du kan också göra följande val genom att klicka på siffrorna och symbolerna i din telefon:

1. Backa.
2. Pausa.
3. Hoppa framåt.
4. Repetera.
5. Spela upp vem meddelandet kommer ifrån.
6. Hoppa till nästa.
7. Radera.
*. För att backa ett steg i menyn för att få fler alternativ. 

Inställningar 
Har du inga nya meddelanden och ringer till 888 så får du i stället upp dessa alternativ: 


1. Lyssna på dina meddelanden.
2. Ändra hälsningsfras vid upptaget.
3. Ändra hälsningsfras vid uteblivet svar.
4. Ändra tillfällig hälsningsfras.
7. Radera alla meddelanden.
8. Hantera möjligheten att spela in meddelanden (stänga av möjligheten att spela in).
*. Gå till Röstportalen.
#. Repetera alternativen.

Röstportalen 889 (0733-222 889)
Ringer du till 889 så får du upp följande alternativ:

1. Gå till Röstbrevlåda.
2. Hantera namn.
3. Hantera medflyttning.
4. Ändra PIN kod.

Från utlandet
Precis som i Sverige är det enklast att lyssna av sina meddelanden direkt i mobilen eller via datorklienten. Numret du ska använda från utlandet är +46 733-222 888 och när du ringer får du som vanligt uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.