Har Telenors routrar stöd för WPS?

Ja, Telenors routrar har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup).