Hur byter jag eller lägger till en tillfällig hälsningsfras i min röstbrevlåda?

För mobiltelefoni

Du kan både byta en gammal hälsningsfras till en ny eller lägga till en tillfällig hälsningsfras för exempelvis semestertid, lunch eller helger.

Byt hälsningsfras:

 • Ring 888.
 • Tryck på "1" för att spela in en ny hälsningsfras.
 • Tryck därefter "#" och invänta vidare instruktioner.

Lägg till en tillfällig hälsningsfras:

 • Ring 888.
 • Tryck på "3" för att spela in en tillfällig hälsningsfras.
 • Tryck därefter "#" och invänta vidare instruktioner.

För hemtelefoni via bredband

För att tala in ett tillfälligt hälsningsmeddelande:

 • Tryck 3. Tala in ditt tillfälliga hälsningsmeddelande efter tonen, avsluta med #.
 • Spara det tillfälliga hälsningsmeddelandet: tryck 1. Ditt tillfälliga hälsningsmeddelande är aktiverat.
 • Spara det gamla hälsningsmeddelandet: tryck 2. Samtalet återgår till huvudmenyn.
 • Tala in ett nytt hälsningsmeddelande: tryck 3. Samtalet återgår till menyn.
 • Lyssna på det nya hälsningsmeddelandet igen: tryck 4. Det inspelade meddelandet spelas upp. Därefter spelas denna meny upp igen.