Företagsfakta

Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,9 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder svenska kronor (2022) och har cirka 1 500 anställda.

Telenorkoncernen, Telenor Group, är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på cirka 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

  • 2,9 miljoner mobilkunder

  • 700 000 fiber- och bredbandskunder

  • 500 000 tv-kunder

  • 99,9% av Sveriges yta täcks av vårt mobilnät

  • Cirka 1500 anställda i Sverige

  • 100% förnybar el används till våra nät