Digitalisering

Vi på Telenor definierar digitaliseringen som den naturliga förändring av våra levnadsvanor som internet och ökad uppkoppling inneburit, innebär och kommer att innebära. För oss handlar digitalisering om att göra vardag och arbete enklare, effektivare och roligare. Vi investerar miljarder i mobila nät och fiber för det är viktigt att göra dagens och morgondagens digitala tjänster tillgängliga för alla. Uppkopplade samhällen är bättre samhällen – det är så vi skapar samhällsnytta.