Så håller du koll på källorna

Vi möts dagligen av information från många olika källor. Och kanske än mer nu när coronaviruset sprids världen över. Så hur ska man veta vad som är sant och vad som är falskt? Det kan vara svårt för såväl vuxna som barn. Men har vi samlat lite enkla tips, både för dig som vuxen och för barn.

Internetforskaren Elza Dunkels menar att det finns gott om fakta så det som behövs är att granska den och ifrågasätta. Något som ligger i vår natur att göra. 

– Det ligger i människans natur att vara ifrågasättande. Barn har ett nyfiket och ifrågasättande förhållningssätt redan från början. De säger ”varför då?” hela tiden, även på de mest irriterande områden. Det tycker jag att vi ska uppmuntra, säger Elza Dunkels.

Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska kunna avgöra om man kan lita på källan eller inte. Först måste man veta vad det är man ska ifrågasätta och därför har vi samlat några tips på hur man ska granska en källa.

Fyra tips på Källkritik:

Äkthet – Är din källa vad den utger sig för att vara? Är den ett original eller en kopia som bara sprider vidare information någon annanstans ifrån?

Tid – Är informationen aktuell eller kan det finnas en uppdatering någonstans? Hur långt efter det svaret du söker skrevs informationen? Ju närmare i tid din källa är i förhållande till det den beskriver, desto trovärdigare är den ofta.

Beroende – Är källan fristående eller är den beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt? Hänvisar den till andra källor? Det bästa är att försöka hitta samma information från flera källor som är oberoende av varandra.

Tendens – Finns det värderingar i informationen från källan? Är informationen vinklad för att passa någons subjektiva intressen eller agenda? Vem står bakom källan och vems intressen företräder hen? Är det en myndighet, organisation, företag eller privatperson? Är det någon som behärskar ämnet och som du litar på?