Vi gör en liten förändring för Kanal 5 och TV12

Måndag den 9:e november utför vi en kanalomläggning för Kanal 5 och TV12. Det gör vi för att du ska få en bättre bild, ljudkvalité och upplevelse. Ändringarna påverkar dig som har kabel-tv och har vårt digitala tv-utbud.

I de flesta fall sker ändringen automatiskt för dig som har en tv-box och du behöver inte göra någonting. Du som har en tv-modul behöver utföra en kanalsökning för att kanalerna ska synas som de ska igen. 
 
Du som har en tv-moduldvs. ingen fristående box, kommer behöva göra en kanalsökning för att Kanal 5 och TV12 ska fungera igen efter kanalomläggningen. Hur du gör en kanalsökning kan du läsa i instruktionerna längre ner. 

Du som har en tv-box kommer med största sannolikhet inte att märka något alls. Skulle det dock ske att en eller båda kanalerna beter sig konstigt, kan du behöva starta om boxen eller göra en enkel kanalsökning. Hur du gör det kan du läsa i instruktionerna längre ner.  

Kanalsökning för tv-modul
Om du har en tv med tv-modul så har du ingen fristående tv-box. Hur man gör en kanalsökning på en tv med tv-modul kan skilja sig något mellan olika tv-apparater. I manualen som följde med din tv kan du se hur du gör. Manualerna hittar du även på respektive tillverkares webbplats. Nedan hittar du länkar till några av våra tillverkare. 

Kanalsökning i din tv-box

  • Humax 1000C: Meny > Inställningar > Installation > Kanalsökning
  • Humax 2000C: Home > Inställningar > Kanalinställningar > Automatisk kanalsökning
  • Humax CX Fox CII: Meny > Installation > Automatisk kanalsökning
  • Technisat: Meny > Kanalsökning
  • ADB: Meny > inställningar > Installation > Kanalsökning
  • Zenterio: Meny > Inställningar > Systemunderhåll > Kanalsökning

Fler manualer hittar du i Frågor och svar längre ner.

Frågor och svar