Vad är Ask.fm?

Få dina frågor om sociala mediekanalen Ask.fm besvarande.

Ask.fm är ett socialt nätverk där användare skapar profiler och ställer frågor till andra användare. Frågorna kan handla om vad som helst och kan antingen ställas anonymt eller med användarnamnet som avsändare. Som användare kan du svara på frågor du får med text eller bilder och du kan gilla frågor och svar som läggs upp. Alla frågor som ställts till dig inklusive dina svar samlas på din profil. Som användare kan du själva välja om du ställer frågor med eller utan ditt användarnamn som avsändare och du kan också blockera frågor som ställs till dig från anonyma avsändare. Det är även möjligt att hindra specifika användare från att skicka dig frågor genom att blockera dem. Du kan följa andra användare och andra användare kan följa dig. Allt innehåll postat på Ask.fm är offentligt och kan ses av alla medlemmar och även av besökare av webbplatsen som inte är medlemmar.