Blockering av inkommande bedrägerisamtal från utlandet

För att begränsa bedrägeriverksamheten där manipulerade A-nummer visas upp i mottagarens skärm kommer samtliga internationellt inkommande samtal med svenska fasta A-nummer att blockeras från och med 5 dec 2023.

Vad är spoofing och hur det används

Svenska abonnenter har sedan ett par år tillbaka varit hårt drabbade av telefonbedrägerier. Det finns inga tecken på att denna typ av bedrägerier kommer att avta. Snarare kommer bedragarna att utveckla sina metoder och bli mer sofistikerade i sina modus.

En av metoderna är att manipulera det uppringande numret, så kallad spoofing. På så sätt kan bedragarna genom det uppringande numret utge sig för att ringa från en bank, myndighet eller företag.

Den som blir uppringd kan drabbas på olika sätt. Till exempel kan abonnenten luras tro att det är banken som ringer, och därigenom vilseledas till att släppa in bedragarna på sin internetbank där abonnentens BankID kapas. Andra exempel är att lura abonnenten in i investeringsbedrägerier, eller släppa ifrån sig personlig eller känslig information, som senare kommer att användas i ett nytt bedrägeri.

Det slutar som regel med att den som blir drabbad förlorar väldigt mycket pengar.

Planerade åtgärder

Som ett led i att stävja denna typ av bedrägeri så har Post- och Telestyrelsen (PTS) har den 7 juli 2023 informerat marknaden om arbete med ny reglering för att motverka spoofing av nummer (användning av förfalskad identitet).

Rekommendationen från PTS är baserad på en remiss från CEPT-NaN

(https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation) med följande huvudpunkter.

  • Samtal med svenska fasta nummer som kommer in via internationellt gränssnitt – samtalet spärras
  • Samtal med svenska mobilnummer som kommer in via internationellt gränssnitt efter kontroll om abonnenten inte befinner sig utomlands – samtalet spärras
  • I vissa specifika fall kan det i stället för samtalsblockering bli aktuellt att blockera nummerpresentationen

För att begränsa bedrägeriverksamheten där manipulerade A-nummer visas upp i mottagarens skärm kommer samtliga internationellt inkommande samtal med svenska fasta A-nummer att blockeras fr.o.m. 2023-12-05. De svenska fasta nummer som kommer att spärras är följande: +46 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 74, 75, 77, 78, 8, 9

Samtidigt pågår arbete med en lösning för att spärra mobila A-nummer som spoofas. Denna fas är mycket mer omfattande och innefattar bland annat gemensam upphandling och standardiserad process mellan Sveriges mobiloperatörer.

Anledningen till införandet är att motverka den kraftiga ökningen av s.k. Spoofing-samtal som kommer från utlandet. Svenska operatörer som tar emot utlandstrafik rekommenderas att införa blockering av fasta Svenska A-nummer för inkommande trafik. Annars riskerar fraud-trafiken att öka i operatörens nät.

Vilken påverkan har dessa åtgärder?

Dessa beslut grundar sig i att skydda svenska abonnenter och företag. Vi ska kunna lita på den svenska nummerplanen och genom att införa kontroller för att validera trafik som kommer utifrån kommer en stor del av de problem vi ser idag försvinna. Många länder har redan infört liknande åtgärder.

För nästan alla abonnenter och företag kommer införandet inte att märkas av. Det är endast den spoofade trafiken som stoppas.

Det finns dock undantag. I de fall svenska företag har legitim verksamhet utomlands, till exempel callcenter, och vill att svenskt fastnätsnummer visas hos mottagaren även efter blockeringsdatumet behöver de en direktanslutning till en svensk operatör, så kallad SIP-trunk. På så sätt bibehålls kontroll över inkommande trafik utan att störa de generella valideringskontroller som satts upp.

Är du intresserad av att veta mer om PTS rekommenderade åtgärder för att förhindra samtal med manipulerade nummer? Läs mer här.