Vilken typ av data behandlar vi?

Kunduppgifter

Kunduppgifter är uppgifter som du lämnar som är relaterade till den eller de tjänster som du använder hos Telenor. De kan alltså kopplas till dig som person.

 

Exempel på kunduppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Inloggningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress
 • Dina avtal och tjänster hos oss samt hur du använder dessa
 • Uppgifter om leverans och service av hårdvara
 • Uppgifter om din ekonomiska status genom kreditupplysningar.

Trafikuppgifter

Trafikuppgifter är relaterade till vad som händer när du använder någon av våra kommunikationstjänster, alltså när du ringer, skickar sms eller surfar. Denna typ av data genereras automatiskt.

 

Exempel på trafikuppgifter:

 • När du ringer, mejlar eller besöker en webbplats
 • Information om vem som har kommunicerat med vem
 • Tidpunkt för kommunikationen
 • Hur länge en kommunikation pågått
 • Vilket nät som använts för sådan kommunikation
 • Information om var du befinner dig när du ringer eller är uppkopplad (till exempel vilken mast som används).

Cookies

Cookies är en textfil som lagras i din enhet eller försvinner när du lämnar sidan. På vår webbplats används olika typer av cookies. Vissa är helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och går inte att stänga av, medan andra kan du välja om du vill acceptera.

 

Cookies används främst för att förbättra kundupplevelsen, analysera hur besökare navigerar på webbplatsen eller för marknadsföring. På vår webbplats finns tredjepartscookies från andra aktörer som Telenor samarbetar med. Information från dessa samlas in och delas med Telenor, men kan även användas för andra syften.

 

Läs mer om Cookies  >