Välj nät manuellt i Sony

Vanligtvis behöver du inte tänka på att välja nät eller operatör eftersom det är förvalt i din mobil. Men om du är utomlands nära gränsen till ett annat land, finns det en risk att mobilen ansluter till grannlandets nät. För att förhindra det kan du välja nät manuellt i din mobil.

Så här gör du:

 • Gå till "Inställningar" och välj "Nätverk och internet"

  Gå till "Inställningar" och välj "Nätverk och internet"
 • Välj "Mobila nätverk"

  Välj "Mobila nätverk"
 • Välj "Nätoperatörer"

  Välj "Nätoperatörer"
 • Välj "Sök efter nätverk"

  Välj "Sök efter nätverk"
 • Välj nät/operatör du vill ansluta till

  Välj nät/operatör du vill ansluta till