Ingen bild alls

Börja med att se efter på tv:ns baksida vilket uttag du har satt hdmi-kabeln i. Ta sedan fram fjärrkontrollen till tv:n och välj samma uttag under menyvalet Source eller liknande.