Kolla att din tv-box är påslagen

På baksidan av din tv-box finns en knapp som är märkt med ON/OFF. Knappen ska vara i läget ON.