Problem med fjärrkontrollens volymknapp

Detta gäller dig som har Telenor Mediahubb.

Händer inget när du försöker ändra volym med den fjärrkontroll som tillhör Mediahubben?

Använd i så fall volymknappen på din tv för att reglera volymen.