Vad händer med 2G?

2G-nätet släcks i slutet av 2025. Frekvenserna som används för 2G kommer även att nyttjas av det uppgraderade 4G- och det nya 5G-nätet. All utrustning som uteslutande använder 2G måste därför uppgraderas till utrustning som stödjer 4G eller 5G senast i slutet av 2025.