Hur har ni valt vilka städer ni ska bygga ut i?

Samtidigt som vi just nu bygger vårt 5G-nät håller vi också på att modernisera vårt 4G-nät. Därför har vi tittat både på hur många som bor på en viss ort samt vilken kapacitet som behövs, vilket har lett till beslutet att först prioritera stora städer och populära turistorter. Där är nämligen kapacitetsbehovet som störst.

Vid slutet av 2024 ska dock 99,9% av Sveriges befolkning ha täckning via vårt 5G-nät, samt ha försetts med ett upprustat 4G-nät.