Hur har ni valt vilka städer ni ska bygga ut i?

Vi håller just nu på att modernisera vårt 4G-nät, samtidigt som vi bygger 5G-nät. Därför har vi tittat både på hur många som bor på en viss ort, samt vilken kapacitet som behövs, vilket har lett till beslutet att prioritera stora städer och populära turistorter. Där är nämligen kapacitetsbehovet som störst.


Även andra platser som är i behov av förbättringar i nätet kan få 5G när vi är på plats.