Kan jag själv välja vilken adress routern skickas till?

Nej, routern skickas till den adress du är folkbokförd på.