Vilket mervärde får jag i TV4 Sport Max och Sport Stor eftersom priset höjs?

I de nya paketen TV4 Sport Stor och TV4 Sport Max ingår även sporträttigheter för bland annat UEFA Champions League.