Kan jag använda mig av rut-avdraget?

Sedan 2016 så omfattas IT-tjänster i hemmet av RUT. Du kan göra avdrag för installationstjänster och det är teknikerns arbetstid som är avdragsgill. Som kund faktureras du endast det belopp du ska betala, alltså summan efter avdrag. Du behöver endast uppge ditt personnummer så hanteras administrationen gentemot Skatteverket av Smartify. De kontrollerar även att ditt avdragsutrymme för rut-tjänster inte är förbrukat.