Hur påverkar installationen av villafiber min tomt och mitt hus?

Vi kommer att gräva och borra en del. Men vi försöker självklart att göra så lite åverkan som möjligt.

Om vi är oaktsamma och råkar skada något så har du rätt till ersättning. I vissa fall där marken inte går att gräva i dras din fiber via luften i stället.