Hur registrerar jag mitt kontantkort?

Du registrerar ditt kontantkort genom att sms:a REG och ditt personnummer till 222,  exempel REG ÅÅMMDD-XXXX.

Har du köpt ditt kontantkort här på Telenor.se behöver du inte göra någonting, det registrerades automatiskt vid köptillfället.