Jag har glömt min kod till röstbrevlådan, hur får jag den?

Från din egen mobil i Sverige: Ring 888, välj 3 för inställningar och 4 för att välja en ny kod.