Hur gör jag en överlåtelse av abonnemang för dödsbo?

Om du vill överlåta ett abonnemang som idag tillhör ett dödsbo fyller du i  blanketten Överlåtelse av abonnemang för dödsbo. Du behöver också bifoga ett dödsfallsintyg, som du beställer via Skatteverket. Säkerställ att du som övertagare finns med på dödsfallsintyget. Mejla intyg och ifylld blankett till oss via vårt mejlformulär. Du kan också skicka dem via post till Telenor, FE 110, 106 56 Stockholm. Märk kuvertet med "överlåtelse". När överlåtelsen är genomförd får du bekräftelse via sms.