Vad händer om jag säger upp Surfa Säkert?

Väljer du att avsluta Surfa Säkert slutar tjänsten gälla samma dag. Om du har betalat för en längre period än vad du nyttjat får du tillbaka mellanskillnaden på nästa faktura.

Om du är mobilkund, kan du avsluta tjänsten i appen Mitt Telenor.
Om du är bredbandskund kan du kontakta oss.

Tänk på att du måste ha antingen mobil eller bredband från Telenor för att kunna ha Surfa Säkert. Väljer du att avsluta dina abonnemang kommer även tilläggstjänster som Surfa Säkert att avslutas.