Jag har köpt en inspelningsbar box, måste jag returnera den?

Själva tv-boxen måste du skicka tillbaka, men hårddisken (alltså den del som spelar in och som du har köpt till) tar du ut och behåller. Hårddisken kan inte användas i andra tv-boxar och det går inte heller att spela upp något i efterhand utan tv-boxen. Den information du kan hämta från hårddisken är en lista på inspelningar.