Täcker Trygg 48 tillbehör?

Nej, tillbehör täcks inte av Trygg 48.