Vad händer om skadan inte täcks av försäkring?

Om du har fått en skada på din mobil eller surfplatta som inte täcks av försäkringen Trygg 48 eller Skärmförsäkring kan du starta ett serviceärende