Vad händer om skadan inte täcks av försäkring?

Om du har fått en skada på din mobil eller surfplatta som inte täcks av försäkringen Trygg48 kan du starta ett serviceärende