Hur parkopplar jag Telenors fjärrkontroll för Apple TV?

  1. Peka med fjärrkontrollen cirka 8-10 cm från din Apple TV.
  2. Tryck på valfri knapp.
  3. Om Apple TV inte svarar, håll ned MENU och volymhöjning (+ knappen) i fem sekunder.
  4. När din fjärrkontroll har parkopplats visas ett meddelande på skärmen.

Tänk på att det bara går att parkoppla en fjärrkontroll åt gången. När du parkopplar en fjärrkontroll tas den tidigare bort automatiskt.